Regler

Der er få, men vigtige regler, i Ungdomsværn.

Alle vægopslag og kommentarer på siden her eller på de sociale medier skal overholde god takt og tone.
Det betyder, at indlæg ikke må være injurierende, diskriminerende, krænkende eller have karakter af at være chikane mod andre.

Du må kun uploade billeder og videoklip, som du selv har taget.
Hvis vi får en begrundet mistanke om, at du har snydt i konkurrencen, så diskvalificeres dit post.
Anvendelsen af andres tekster, billeder, musik eller film og andet materiale er omfattet af ophavsretten. Det er dig, som bærer ansvaret for eventuelle brud på ophavsretten. Konstaterer vi, at et bidrag indeholder ophavsretlig beskyttet materiale, der tilhører en anden end dig, vil materialet uden undtagelse blive fjernet, og bidraget vil blive diskvalificeret.

Hvis du uploader billeder eller videoklip, som portrætterer andre end dig selv, skal du have deres tilladelse til at anvende det i konkurrencen. Vi kan anmode dig om kontaktoplysninger på de personer, der er portrætteret i dit materiale med henblik på at kontrollere, at de pågældende har givet deres samtykke til, at materialet bliver anvendt. Får vi kendskab til, at personerne i dit materiale ikke har givet deres samtykke, bliver materialet fjernet.

For yderligere spørgsmål om ovenstående kontakt Sylvia Blazejowski, projektansvarlig for Ungdomsværn i Børnehjælpsdagen på sb@bhd.dk