Om Børnehjælpsdagen

Børnehjælpsdagen er en dansk, almennyttig hjælpeorganisation. Vi arbejder for at styrke anbragte børn og udsatte unge i Danmark. Langt de fleste af disse børn og unge bor i plejefamilier eller på børnehjem – det vil sige, at de vokser op uden deres forældre i hverdagen!

Med vores arbejde ønsker vi at ruste de unge mennesker til voksenlivet, så de har bedre mulighed for at få en uddannelse, komme i arbejde og blive selvforsørgende.

Børnehjælpsdagen står bag en lang række tilbud, som børnene og de unge kan deltage i. Det kan være camps, projekter, 1-dags-arrangementer, læringsforløb mv. Indholdet varierer – men alt hvad vi laver, skal hjælpe målgruppen til at blive mere robuste – enten i sindet eller i kroppen.

For at vi kan blive ved med at styrke børnene og de unge gennem vores tilbud, så har vi brug for omverdenens støtte – både gennem indsamlinger og positiv omtale. Det er her din klasse kommer ind i billedet ved at deltage i Ungdomsværn! Vi er så taknemmelige for alle bidrag til det gode formål.

Hvert år får 8-10.000 anbragte børn og udsatte unge i Danmark direkte glæde af vores arbejde, som du kan læse meget mere om på www.bhd.dk

Vidste du i øvrigt, at:

Der anbringes 6 børn uden for hjemmet – hver eneste dag!

Klik her og find flere fakta om anbragte børn og unge i Danmark